Naším posláním je provést Vás bezpečně a profesionálně procesem holotropního dýchání.

Mgr. Magdalena Šimečková

Certifikovaná facilitátorka holotropního dýchání a terapeutka

736 187 368Magdalena vystudovala Sociální práci a poradenství na Ostravské univerzitě.
Věnovala se mnoho let sociální kynologii - výcviku terapeutických, vodicích a asistenčních psů. Více než 15 let aktivně se svými psy provozovala cílenou canisterapii se seniory a umírajícími pacienty.
20 let se věnovala rodinnému systému rozšířenému o chlupatého psího člena. Provozuje psí školu Koira zaměřenou na výchovu a výcvik psů pomocí pozitivního posilování bez násilí a trestů. Psi a jejich lidé jí naučili mnohé o fungování propojení lidských i psích světů, o komunikaci, autenticitě i motivaci. V neposlední řadě si osvojila hluboké znalosti metodiky učení a modifikace chování pomocí pozitivního posilování.
Od roku 1999 se aktivně věnuje holotropnímu dýchání a v roce 2011 se stala certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání v rámci Grof Transpersonal Training.
Od roku 2005 organizovala výcvikové moduly pro facilitátory holotropního dýchání v rámci Grof Transpersonal Training v České republice. Podílela se na přípravě Mezinárodní Transpersonální Konference 2017.
V současné době je členem organizačního týmu Grof Legacy Training v České republice. Spolu se Stanislavem Kudrem, Michaelem Vančurou a dalšími kolegy připravujeme 4 letý sebezkušenostní výcvik pro faciltátory Grofova dýchání a holotropních stavů vědomí.
Mimo skupinová a individuální holotropní dýchání nabízí individuální terapii v systému Pesso Boyden Psychomotorické Psychoterapii. Pracuje pod supervizí.

Odborné zkušenosti:
Grof Transpersonal Training 2004 - 2011
Výcvik Pesso-Boyden Psychomotorické Psychoterapii 2018 - současnost

Úvod od Bodyterapie 2011
Biosyntetická přípravka 2011
Práce s traumatem v kontextu Biosyntézy 2019
Krizová intervence Ceteras 2020, 2021
Párová terapie - práce se zdravou vazbou a sexualitou Biosyntéza 2021

Mgr. Lukáš Srbecký

Certifikovaný facilitátor holotropního dýchání a terapeut

604512671


Lukáš se po celou svojí profesní dráhu intenzivně věnuje hledání a zkoumání metod, které mohou pomoci ulevit od emočních a fyzických problémů a mohou přinést více uvolnění, radosti a zdraví do života. V současné době provozuje soukromou terapeutickou praxi v Brně.
Ve své praxi nabízí individuální terapie a používá především psychoterapeutickou metodu práce s vnitřními částmi (Internal Family Systems) a biosyntetickou psychoterapii. Se svým týmem také pořádá workshopy holotropního dýchání v Brně.
Všechny tyto metody vychází z předpokladu, že každý z nás má v sobě zdravé jádro, esenci, která je zdrojem naší životní síly, kreativity, radosti, léčení a zdravého sebevědomí. Každá z těchto metod má své vlastní cesty a nástroje, jak k naší esenci získat lepší přístup.
Pro Lukáše je jeho práce i jeho koníčkem - ke svým klientům a na workshopy se těší. Stále se učí a rozvíjí, absolvuje výcviky, dopřává si pravidelnou psychoterapii a terapeutické workshopy. Svoji práci tzv. superviduje - konzultuje ji se svými kolegy a učiteli.
Mimo to jej hodně baví sauna, les a příroda celkově. Ve své podstatě je spíše introvert a čas mimo práci často tráví sám v lese anebo v tichu. Byla by spíše náhoda, kdybyste jej potkali v hospodě nebo na velkých veřejných akcích.
Jeho přátelé jej znají jako někoho, kdo si rád dělá legraci ze sebe i ostatních, nejí sladké a jako adolescent se chtěl stát profesionálním hráčem počítačových her. Naštěstí se mu to nepovedlo ... :).
„Nežádejte po okolním světě, aby se změnil … Vy se změňte jako první.“ (Anthony de Mello)

Mgr. Svatava Bardynová

Certifikovaná facilitátorka holotropního dýchání, psycholožka a terapeutka

777 586 406


Svatava vystudovala psychologii a sociální práci na FSS MUNI v Brně.
Mnoho let pracovala v adiktologických službách s klienty se závislostí a s lidmi užívajícími drogy.
Od roku 2017 se věnuje soukromé psychoterapeutické praxi (gestalt).
Společně s kolegy pořádá semináře holotropního dýchání. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku INSTEP (2013) a výcviku v technice holotropního dýchání Grof Transpersonal Training (2023). S technikou holotropního dýchání pracuje seberozvojově více než dvacet let.
V roce 2017 stála v ČR u zrodu služby Psycare - péče o lidi pod vlivem psychedelik v prostředí hudebních festivalů. Pod hlavičkou Beyond Psychedelics společně s kolegy facilituje skupiny psychedelické integrace v Brně. Lektoruje kurzy s psychedelickou tématikou s důrazem na Harm Reduction.
Podílela se na tvorbě metodiky pro Radu vlády na téma jak pracovat s uživateli psychedelik. Je členkou odborné rady Beyond Psychedelics.

Ing. Karel Fuller

In Memoriam


Karel byl naším milým a váženým kolegou a přítelem. Šli jsme spolu životem mnoho let a v letech 2017 – 2023 byl členem našeho týmu a jedním se zakladatelů holotropne.cz.
Zemřel v červenci roku 2023.Karel byl mužem na své spirituální medicínské cestě, tanečníkem obřadu Tance slunce. Být tanečníkem slunce je velká pocta a závazek kráčet po rudé stezce bojovníka. A to Karel opravdu žil s neoblomným záměrem, který je inspirující až nakažlivý. Prošel dlouhou cestou duchovního rozvoje, mnoha výcviky a měl v sobě něco jedinečného a silného. Potřeboval jít za světlem, pravdou, léčením, propojovat. Hodně věděl a uměl to předat. Jeho vyprávění byla úžasná. Nabízel šamanské semináře, přechodové rituály a rituály potní chýše.
Praktikoval duchovní a šamanskou cestu prérijních indiánů. Absolvoval šamanský výcvik v rámci nadace Prof. Michaela Harnera „Foundation for Shamanic Studies“ a završil ho studiem vyspělých šamanských technik. Zabýval se fenomény smrti a umírání, vedl mužské kruhy. Absolvoval výcvik facilitátora holotropního dýchání a transpersonální psychologie a v Brně a v centru Nesměň pořádal workshopy holotroního dýchání. V rámci tohoto výcviku se řadu let věnoval problematice psychospirituální krize.
Byl členem České psychedelické společnosti a provozoval e-shop Pijumate.cz, který se specializuje na prodej čaje Yerba maté.