Časté otázky a odpovědi k holotropnímu dýchání:

1Co je to holotropní dýchání?
Metodu holotropního dýchání vyvinul psychiatr českého původu Stanislav Grof společně se svojí ženou Christinou v polovině sedmdesátých let.

Metoda vznikla spojením prvků hlubinné psychologie, východní filozofie, mystiky a moderních poznatků výzkumu vědomí. Název je spojením dvou slov řeckého původu a znamená „směřující k celistvosti“.

Holotropní dýchání kombinuje zrychlené dýchání, evokativní hudbu a práci s tělem s cílem dostat se do změněného/rozšířeného stavu vědomí a aktivovat tak vnitřní léčebné mechanismy. Tento proces může přinést řadu vnějších i vnitřních prožitků a může vést k uvolnění nevyřešených věcí v naší psychice, může podpořit uzdravovací mechanismy v našem těle a přinést nám zážitky, které přesahují běžnou každodenní zkušenost.

A to vše v bezpečném a kontrolovaném prostředí pod vedením zkušených průvodců, tzv. „facilitátorů“.

2Kdo je to „facilitátor“ holotropního dýchání?
„Facilitátor“ holotropní dýchání je osoba, která prošla mnohaletým a náročným výcvikem v institutu zakladatele této metody Stanislava Grofa (Grof Transpersonal Training www.holotropic.com) a je tak způsobilá k organizování a vedení semináře holotropního dýchání.

Facilitátoři holotropního dýchání mimo jiné odpovídají za vytvoření potřebného prostředí semináře, splnění řady podmínek a bezpečný průběh celé akce. Zároveň mnohými způsoby podporují účastníky holotropního dýchání během celého procesu tak, aby jím prošli bezpečně a s co nejlepším výsledkem.

3Co se odehrává během holotropního dýchání?
Seminář holotropního dýchání trvá zpravidla 2-3 dny a účastní se jej většinou 15-30 účastníků. Celou akci vedou kvalifikovaní průvodci (tzv. „facilitátoři“), kteří mimo jiné dohlíží na bezpečný průběh celé akce.

Na začátku se Vám dostane teoretické průpravy základních principů holotropního dýchání a jste pro dobu akce rozděleni do dvojic, kde každý si projde rolí takzvaného dýchajícího a „sittera“ (přísedícího).

Poté může začít samotný proces holotropního dýchání, který trvá zhruba 3 hodiny. Během této doby dýchající leží na podložce a ponořuje se hlouběji do vnitřního procesu.

„Sitter“ sedí vedle něj, je při běžném vědomí a je dýchajícímu k dispozici v případě že by se potřeboval napít, potřeboval by odvést na toaletu nebo mu je k dispozici jen svojí přítomností a plnou pozorností.

Hlavním a v podstatě jediným úkolem dýchajícího je (jak již vyplývá z jeho označení) dýchat. A to o něco rychleji a o něco hlouběji, než je běžný dech. Proces dýchání je podpořen hlasitou a intenzivní hudbou, která je sama o sobě nevšedním zážitkem.

Kombinace intenzivnějšího dýchání a hudby velmi rychle přináší své výsledky a dýchající se dostanou do změněného či rozšířeného stavu vědomí. Tento stav přináší širokou škálu vnitřních i vnějších projevů a jeho cílem je probudit a nechat proběhnout vnitřní léčebné procesy na úrovni těla, mysli, emocí a dalších částí naší bytosti.

4Je holotropní dýchání bezpečné?
Pokud je seminář holotropního dýchání veden kvalifikovanými facilitátory, kteří zajišťují vše potřebné pro bezvadný průběh celého procesu, jedná se o velmi bezpečnou techniku.

Její bezpečnost a účinnost je potvrzena více jak třemi desítkami let existence této metody, zkušeností miliónů lidí, kteří jí absolvovali a také řadou klinických studií, které potvrdili její prospěšnost a potenciál k řešení mnoha problémů.

Vaše bezpečnost je při našich seminářích absolutní prioritou. Proto naše workshopy vždy vedou certifikovaní facilitátoři, kteří prošli mnohaletým výcvikem, mají řadu zkušeností a jsou tak oficiálně způsobilí pro provádění této metody.

Zásadně se držíme standardů a zásad institutu zakladatele této metody Stanislava Grofa (Grof Transpersonal Training) při práci s Vámi. Pravidelně v tomto institutu absolvujeme pokračující školení v Čechách i zahraničí a jsme v kontaktu a pod dohledem školitelů a mentorů, kteří vedou tuto organizaci, která je jako jediná na světě oprávněná školit a certifikovat facilitátory holotropního dýchání.

5S čím mi může holotropní dýchání pomoci?
Zkušenost s holotropním dýcháním za desítky let jeho existence ukázala, že tato metoda může být účinná v pomoci při řešení širokého spektra fyzických a psychických problémů jako jsou deprese, úzkosti, fobie, strachy, bolesti, astma, záněty, artritida a jiné.

Řada lidí na holotropním dýchání také oceňuje, že jim pomohlo zkvalitnit jejich vztah k sobě samotným, vylepšit osobní život a přinést prospěšné náhledy na sebe i svět. Zážitek holotropního stavu také často přináší rozvoj v oblasti spirituality a nejednou mění základní hodnoty a přesvědčení člověka a to někdy i zcela zásadně.

Je však také nutné zmínit, že holotropní dýchání není určeno jako náhrada lékařské péče a lékařských postupů a není primárně určeno k léčení diagnostikovaných onemocnění. Mechanismy, na kterých holotropní dýchání pracuje, mohou příznivě působit na některé emoční prvky, které mohou k danému onemocnění přispívat.

Vždy doporučujeme svým klientům, aby v případě řešení zdravotních potíží postupovali také ve spolupráci se svým ošetřujícím lékařem. Pokud si nejste jistí, zdali je holotropní dýchání vhodné právě pro Vás nebo k této metodě máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás.

6Pro koho je holotropní dýchání vhodné?
Holotropní dýchání je vhodné pro každého, kdo chce pomoci aktivovat své vnitřní zdroje pro oblast fyzického a psychického zdraví, kreativity, energie, spirituality, životního naplnění a života celkově nebo chce v bezpečném a kontrolovaném prostředí prožít hlubší zkušenosti spojené se změněným/rozšířeným stavem vědomí.

Jsou však také určité kontraindikace. Je to především vysoký krevní tlak, srdeční problémy a závažná psychická onemocnění. Zvýšená opatrnost je třeba při epilepsii a akutních fyzických zraněních (zlomeniny apod ...).

S každým zájemcem o holotropní dýchání pečlivě zkoumáme jeho zdravotní omezení tak, abychom zajistili maximální bezpečnost a postupujeme v souladu s doporučením jeho ošetřujícího lékaře.

7Mohu holotropní dýchání praktikovat sám doma?
Rozhodně ne.

Holotropní dýchání je možné a bezpečné praktikovat pouze pod vedením zkušených facilitátorů, kteří jsou k této práci trénování a způsobilí na základě výcviku v institutu zakladatele této metody Stanislava Grofa (Grof Transpersonal Training www.holotropic.com).

Facilitátoři holotropního dýchání mimo jiné odpovídají za vytvoření potřebného prostředí, splnění řady podmínek a bezpečný průběh celé akce. Zároveň mnohými způsoby podporují účastníky holotropního dýchání během celého procesu tak, aby jím prošli bezpečně a s co nejlepším výsledkem.

Pokud někdo praktikuje zrychlené dýchání v domácích podmínkách, nejedná se v žádném případě o holotropní dýchání.

8Kdo může holotropní dýchání organizovat?
Oficiálně mohou holotropní dýchání vést a organizovat pouze lidé certifikovaní v institutu zakladatele této metody Stanislava Grofa (Grof Transpersonal Training www.holotropic.com) a jako podporou jim mohou být lidé, kteří jsou v pokročilejších stádiích výcviku této metody.

Všichni z našeho týmu tyto a mnohé další přísné podmínky splňují.

9Co můžu během holotropního dýchání očekávat?
To je opravdu velmi různé, protože proces holotropního dýchání může obsahovat pestrou škálu vnitřních a vnějších projevů.

Vnější projevy dýchajících mohou zahrnovat to, že jen tiše a klidně jakoby ve spánku leží na svých podložkách, ale také to, že mají velmi intenzivní tělesné a hlasové projevy. Běžně se stává, že lidé během holotropního dýchání křičí, pláčou, smějí se nebo tančí. Jejich těla se mohou třást, zmítat po podložce nebo se jinak nezvykle projevovat.

V některých případech se mohou odehrát i velmi neobvyklé momenty. Stává se, že dýchající vydávají zvířecí zvuky, mluví neexistujícími jazyky, jejich těla se kroutí do zdánlivě nemožných poloh nebo mají euforické tělesné a emoční projevy.

Vnitřní, stejně jako ty vnější projevy holotropního dýchání, zahrnují širokou škálu toho, co se může dít. Dýchající mohou mít pocit, jakoby se nic zvláštního nestalo. Někteří mají dokonce pocit, že spí, jsou v meditativním stavu nebo že je něco jen trochu jinak.

Vnitřní prožitky však mohou být intenzivnějšího charakteru. Jsou lidé, kteří prožívají hluboké pocity smutku, nebo naopak euforické radosti. Někteří opouští své tělo a jejich vědomí putuje na různá místa. Není výjimkou, že účastníci workshopu popisují stavy jednoty se vším, pocity bezpodmínečné lásky, momenty hlubokých uvědomění a pochopení apod.

Nutno však dodat, že vnitřní i vnější proces každého účastníka holotropního dýchání je zcela jedinečný a většinou se mění od dýchání k dýchání. Není možné jej příliš předvídat nebo snažit se naprogramovat. A ani není vhodné to zkoušet.

Hlavní roli v procesu holotropního dýchání totiž nehraje náš rozum, ale to čemu se v konceptu transpersonální psychologie říká „vnitřní léčitel“. Jinými slovy naše vnitřní inteligence, naše nevědomá mysl, naše vnitřní moudrost.

Hlavním naším úkolem při holotropním dýchání je se co nejvíce svěřit do rukou této vnitřní inteligence a nechat na ní co a jak bude otevřeno, řešeno, léčeno a uzdraveno. A co nejméně do tohoto procesu zasahovat naším rozumem.

V ideálním případě se to podaří a „vnitřní léčitel“ v průběhu holotropního dýchání začne vynášet věci, zážitky a obsahy mysli, které nemáme vyřešené a které se v nějakém ohledu negativně podepisují na našem fyzickém či psychickém zdraví a celkově na kvalitě našeho života.

Mohou to být méně než příjemné zážitky z naší předporodní doby, našeho porodu nebo celkově našeho života. Mohou to být také tzv. „transpersonální“ zkušenosti, které přesahují naší existenci v tomto životě. Mohou to být bloky, zážitky a zkušenosti, které si sice běžným rozumem neuvědomujeme a ani si je třeba již nepamatujeme (máme je vytěsněné), ale které stále negativním způsobem ovlivňují náš život.

Vynesením těchto bloků, zážitků a zkušeností na povrch a jejich zpracováním může dojít k léčebným, terapeutickým a regenerujícím procesům na mnoha úrovních naší bytosti.

10Jaké jsou kontraindikace holotropního dýchání?
Je to především vysoký krevní tlak, srdeční problémy a závažná psychická onemocnění. Zvýšená opatrnost je třeba při epilepsii a akutních fyzických zraněních (zlomeniny, úrazy apod ...).

S každým zájemcem o holotropní dýchání pečlivě zkoumáme jeho zdravotní omezení tak, abychom zajistili maximální bezpečnost a postupujeme v souladu s doporučením jeho ošetřujícího lékaře.

11Jak často a kolikrát bych měl holotropní dýchání absolvovat?
To je opravdu velmi různé. Některým účastníků přinese dostatečný efekt jednorázová účast na holotropním dýchání, jiní v rámci svého rozvoje absolvují tuto techniku pravidelně několikrát do roka.

12Jaký je princip fungování holotropního dýchání?
Cílem holotropního dýchání je se v bezpečném a kontrolovaném prostředí pomoci dechu, hudby a práce s tělem dostat do změněného/rozšířeného stavu vědomí.

V tomto stavu je možné aktivovat a nechat působit vnitřní léčebné mechanismy na úrovni těla, psychiky, emocí a dalších částí naší bytosti.

Hlavní roli v procesu holotropního hraje to, čemu se v konceptu transpersonální psychologie říká „vnitřní léčitel“. Jinými slovy naše vnitřní inteligence, naše nevědomá mysl, naše vnitřní moudrost.

Hlavním naším úkolem při holotropním dýchání je se co nejvíce svěřit do rukou této vnitřní inteligence a nechat na ní co a jak bude otevřeno, řešeno, léčeno a uzdraveno. A co nejméně do tohoto procesu zasahovat naším rozumem.

V ideálním případě se to podaří a „vnitřní léčitel“ v průběhu holotropního dýchání začne vynášet věci, zážitky a obsahy mysli, které nemáme vyřešené a které se v nějakém ohledu negativně podepisují na našem fyzickém či psychickém zdraví a celkově na kvalitě našeho života.

Mohou to být méně než příjemné zážitky z naší předporodní doby, našeho porodu nebo celkově našeho života. Mohou to být také tzv. „transpersonální“ zkušenosti, které přesahují naší existenci v tomto životě. Mohou to být bloky, zážitky a zkušenosti, které si sice běžným rozumem neuvědomujeme a ani si je třeba již nepamatujeme (máme je vytěsněné), ale které stále negativním způsobem ovlivňují náš život.

Vynesením těchto bloků, zážitků a zkušeností na povrch a jejich zpracováním může dojít k léčebným, terapeutickým a regenerujícím procesům na mnoha úrovních naší bytosti.

Jedním z hlavních principů holotropního dýchání je, že my sami jsme těmi nejlepšími léčiteli a že každý z nás v sobě léčebné mechanismy, které mohou pomoci k vyřešení jakéhokoli našeho problému.

13Mám nad sebou při holotropním dýchání nějakou kontrolu nebo jsem zcela mimo?
V naprosté většině případů máte nad sebou i při hlubších stavech holotropního dýchání kontrolu. Víte co se děje s Vámi a kolem Vás a v případě, že byste se pro to rozhodli, mohli byste v podstatě kdykoli vstát a proces ukončit. Toto právo a tuto možnost máte a můžete jí v případě potřeby využít.

14Slyšela jsem, že při rychlejším a hlubším dýchání dojde k hyperventilaci a poškodím si mozek nadbytkem kyslíku, je to pravda?
Kolem holotropního dýchání panuje naneštěstí řada mýtů a tento je jeden z nich.

Je sice pravda, že zrychlené dýchání přivádí do plic vyšší objem vzduchu, a tudíž i kyslíku, ale náš organismus má řadu kompenzačních mechanismů, jak si s touhle situací poradit. Tohle potvrzují vědecké výzkumy a také zkušenosti miliónů lidí, kteří holotropním dýcháním prošli. Za desítky let existence této metody není znám případ, kdy by došlo k poškození mozku z důvodu nadbytku kyslíku.

K samotné hyperventilaci dochází při holotropním dýchání spíše výjimečně a tento stav není chápán jako něco nežádoucího. Spíše je vnímán jako průvodní jev vynesení potlačených věcí z naší psychiky směrem na povrch a jako příležitost k jejich vyřešení.

Zvláště lidé, kteří podstoupili holotropní dýchání opakovaně, jsou schopni při holotropním dýchání dýchat zrychleným způsobem i několik hodin bez jakýchkoli nepříjemných projevů.

15Může holotropní dýchání nahradit lékařskou péči?
Rozhodně ne.

Holotropní dýchání není určeno jako náhrada lékařské péče a lékařských postupů. Holotropní dýchání není primárně určeno k léčení diagnostikovaných onemocnění, ale k působení na některé emoční nebo jiné prvky, které mohou k daným onemocnění přispívat.

V průběhu semináře holotropního dýchání Vám nebude stanovována lékařská diagnóza, nebude doporučeno vysazení Vašich léků či jejich výměna za jiné nebo doporučovány zdravotnické postupy, které přísluší pouze Vašemu lékaři.

Vždy doporučujeme zájemcům a účastníkům holotropního dýchání, aby v případě řešení zdravotních potíží postupovali také ve spolupráci se svým ošetřujícím lékařem.