Lidská duše nám ukazuje, že každý člověk je prodloužením veškeré existence.

Stanislav Grof, zakladatel metody holotropního dýchání

O metodě holotropního dýchání


Metodu holotropního dýchání vyvinul psychiatr českého původu Stanislav Grof společně se svojí ženou Christinou v polovině sedmdesátých let.

Metoda vznikla spojením prvků hlubinné psychologie, východní filozofie, mystiky a moderních poznatků výzkumu vědomí. Název je spojením dvou slov řeckého původu a znamená „směřující k celistvosti.

Více jak dvě desítky let je holotropní dýchání běžně dostupné také v České republice a to na řadě míst. Naším cílem je přinést jej více do oblasti Brna a jižní Moravy, kde dlouhodobě byla menší dostupnost této techniky

Průběh holotropního dýchání


Pokud se zúčastníte našeho workshopu holotropního dýchání, čeká Vás zpravidla víkendová akce o počtu 15-30 účastníků, kterou vedou kvalifikovaní průvodci (tzv. „facilitátoři“), kteří mimo jiné dohlíží na bezpečný průběh celé akce.

Na začátku workshopu se Vám dostane teoretické průpravy základních principů holotropního dýchání a jste pro dobu akce rozděleni do dvojic, kde každý si projde rolí takzvaného dýchajícího a „sittera“ (přísedícího).

Poté může začít samotný proces holotropního dýchání, který trvá zhruba 3 hodiny. Během této doby dýchající leží na podložce a ponořuje se hlouběji do vnitřního procesu.

„Sitter“ sedí vedle něj, je při běžném vědomí a je dýchajícímu k dispozici v případě že by se potřeboval napít, potřeboval by odvést na toaletu nebo mu je k dispozici jen svojí přítomností a plnou pozorností.

Hlavním a v podstatě jediným úkolem dýchajícího je (jak již vyplývá z jeho označení) dýchat. A to o něco rychleji a o něco hlouběji, než je běžný dech. Proces dýchání je podpořen hlasitou a intenzivní hudbou, která je sama o sobě nevšedním zážitkem.

Kombinace intenzivnějšího dýchání a hudby velmi rychle přináší své výsledky a dýchající se dostanou do změněného či rozšířeného stavu vědomí. Tento stav přináší širokou škálu vnitřních i vnějších projevů.

Vnitřní léčitel v hlavní roli


Hlavní roli v procesu holotropního dýchání nehraje náš rozum, ale to čemu se v konceptu transpersonální psychologie říká „vnitřní léčitel“. Jinými slovy naše vnitřní inteligence, naše nevědomá mysl, naše vnitřní moudrost.

Je to ta část nás samotných, která od našeho zrození řídí pohyb miliard buněk v našem těle. Koordinuje a reguluje náš srdeční tep, naše dýchání a nespočet dalších neuvěřitelně komplikovaných procesů v našem těle. A je to ta, která v každém okamžiku našeho života provádí léčebné, uzdravující a regenerující procesy v našem těle a v naší psychice. Pokud jí to umožníme.

Hlavním naším úkolem při holotropním dýchání je se co nejvíce svěřit do rukou této vnitřní inteligence a nechat na ní co a jak bude otevřeno, řešeno, léčeno a uzdraveno. A co nejméně do tohoto procesu zasahovat naším rozumem.

V ideálním případě se to podaří a „vnitřní léčitel“ v průběhu holotropního dýchání začne vynášet věci, zážitky a obsahy mysli, které nemáme vyřešené a které se v nějakém ohledu negativně podepisují na našem fyzickém či psychickém zdraví a celkově na kvalitě našeho života.

Mohou to být méně než příjemné zážitky z naší předporodní doby, našeho porodu nebo celkově našeho života. Mohou to být také tzv. „transpersonální“ zkušenosti, které přesahují naší existenci v tomto životě. Mohou to být bloky, zážitky a zkušenosti, které si sice běžným rozumem neuvědomujeme a ani si je třeba již nepamatujeme (máme je vytěsněné), ale které stále negativním způsobem ovlivňují náš život.

Potenciál holotropního dýchání


Vynesením těchto bloků, zážitků a zkušeností na povrch a jejich zpracováním může dojít k léčebným, terapeutickým a regenerujícím procesům na mnoha úrovních naší bytosti.

Zkušenost s holotropním dýcháním za desítky let jeho existence ukázala, že tato metoda může být účinná v pomoci při řešení širokého spektra fyzických a psychických problémů jako jsou deprese, úzkosti, fobie, strachy, bolesti, astma, záněty, artritida a jiné.

Řada lidí na holotropním dýchání také oceňuje, že jim pomohlo zkvalitnit jejich vztah k sobě samotným, vylepšit osobní život a přinést prospěšné náhledy na sebe i svět. Zážitek holotropního stavu také často přináší rozvoj v oblasti spirituality a nejednou mění základní hodnoty a přesvědčení člověka a to někdy zcela zásadně.

Pokud si nejste jistí, zdali je holotropní dýchání vhodné právě pro Vás nebo k této metodě máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás.

Upozornění:

Holotropní dýchání není určeno jako náhrada lékařské péče a lékařských postupů. Holotropní dýchání není primárně určeno k léčení diagnostikovaných onemocnění, ale k působení na některé emoční nebo jiné prvky, které mohou k daným onemocnění přispívat.

V průběhu semináře holotropního dýchání Vám nebude stanovována lékařská diagnóza, nebude doporučeno vysazení Vašich léků či jejich výměna za jiné nebo doporučovány zdravotnické postupy, které přísluší pouze Vašemu lékaři.

Vždy doporučujeme zájemcům a účastníkům holotropního dýchání, aby v případě řešení zdravotních potíží postupovali také ve spolupráci se svým ošetřujícím lékařem.